OUR SERVICES

เราคือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ระดับมืออาชีพ
เราสามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในทุกด้าน

Resale & Leasing

เราบริการขายและให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และเพื่ออยู่อาศัย

Project Marketing and Exclusive Sales Agent

บริการด้านการตลาดและตัวแทนขายโครงการด้วยประสบการณ์ ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขายตลอดจนการให้บริการวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

Residential Agency Services

ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือสำหรับกิจกรรมพิเศษ ทั้งในกรุงเทพฯ อยุธยาและภูเก็ต

Developer & Investmentconsultancy

เราให้บริการด้านการพัฒนาและให้คำปรึกษาด้านการลงทุน เราใส่ใจในรายละเอียดและสามารถให้คำแนะนำที่ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ช่วยเพิ่มมูลค่าเงินทุนของคุณให้สูงสุด

Property Valuation

บริการในการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เช่น เชิงพาณิชย์, ที่อยู่อาศัย, อุตสาหกรรม, ที่ดิน, โรงแรมและรีสอร์ทและอื่น ๆ

Property Research & Development

บริการด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน บริการของเราให้ข้อมูลและการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ ภาคอสังหาริมทรัพย์และแนวโน้มจากการศึกษาที่เชื่อถือได้